Riksbyggens ekonomicenter

Information från Riksbyggen

I december 2006 öppnade Riksbyggens nya Ekonomicenter (EKC) i Västerås.

Vissa arbetsuppgifter, som t ex administrationen av överlåtelser, hyreskontrakt, panter, hyresavier, anstånd m.m. kommer att flyttas från kontoret i Umeå till EKC med början 28 maj 2007.

Vi ber Er därför att från och med nu vända er till följande personer i ovanstående ärenden: (de har förmodligen redan kontaktat er per telefon och presenterat sig själva).

Maria Forsberg tel. 021-40 85 61 fax: 021-40 85 60
e-post adress maria.forsberg@riksbyggen.se

Fredrik Lindström tel: 021-40 85 64
e-post adress fredrik.lindstrom@riksbyggen.se

Adressen är följande:
EKC
Hyresgruppen
Box 540
721 09 Västerås

Vi är tacksamma om ni kan lägga ut denna information på föreningens hemsida och andra ställen där era medlemmar kan se den.

Våra nuvarande administratörer Britt Högberg och Barbro Eirell kommer att finnas kvar på kontoret i Umeå, men kommer att få delvis förändrade arbetsuppgifter som förvaltare eller förvaltningsassistenter. De kommer fortfarande att hantera nycklar, upprättande av överlåtelseavtal när man säljer privat och vissa andra ärenden vid besök på kontoret.

Detta mail skickas till de som har mailadresser inlagda i vårt kundregister. Vi skickar även ett brev med motsvarande information som kommer inom de närmaste dagarna.

REGION NORR
Fastighetsekonomi och Finansiering

Anders Johansson
anders.johansson@riksbyggen.se
090-159638
070-385 9637