TV / Internet

TV-IT gruppen.
Ulf Rönnlund Skyttelv. 6
styrelsen@rbh3.se

Information om TV !

Från den 8/12-2016 är det dessa kanal som ingår för oss i vårt utbud som föreningen har med Telenor (Canal digital kabel).Några kanaler har tillkommit och någon har ersatts..

Alla lägenheter har fått en digitalbox, denna kommer inte att vara personlig, utan kommer att tillhöra föreningen och lämnas tillbaka vid eventuell flytt.

Den analoga signalen kommer att ligga kvar i grunden med samma utbud som finns idag. Digitalt kommer någon/några kanaler att tillkomma.Precis som tidigare kommer kostanden för tv att ligga på avgiften.

Vid problem med Kabel-TV:n kontaktas Telenor https://www.telenor.se/kundservice/ eller 020-22 22 22

eller någon i styrelsen om felet ej ligger hos Telenor (Canal Digital kabel).

Riktlinjer för uppsättning av parabol.

  • Medlemmar som önskar sätta upp en parabolantenn på sin balkong eller altan måste lämna en skriftlig ansökan till styrelsen.

  • Styrelsen godkänner i regel att endast en parabolantenn per lägenhet sätts upp. Diametern på antennen får inte överstiga 80 centimeter.

  • Parabolantennen måste i sin helhet placeras innanför balkongens räcke eller innanför motsvarande yttermått på altanen.

  • Parabolantennen bör helst inte monteras på fastighetens fasad. Om så ändå måste göras, är bostadsrättsinnehavaren ansvarig för att vid nedmontering säkerställa att följdskador inte kan ske på fasaden. Om så inte sker har föreningen rätt att fakturera den boende för erforderlig reparation.

  • Parabolantennen får absolut inte monteras på fastighetens tak.

  • Efter godkännande måste sökande omgående informera styrelsen när antennen är installerad så att styrelsen kan besiktiga antennen.

Information om Internet !

Bredband2 levererar 1000-Mbit hastighet (inkommande och utgående) internet. Vi har även så kallad flatrate användning, fri trafik i båda riktningar och ingen gräns på hur mycket man får tanka ner eller skicka.Detta kostar bostadsrättshavaren 140:-/månad.
Vi har fiberanslutning hela vägen in i lägenheterna, så framtiden är inte begränsad av dagens kapacitet.
Det finns även möjlighet att få in digital-tv via bredbandet, mer info om det finns på bredband2:s hemsida.

Vid problem med internet anslutningen så kontrollera först att alla kontakter är kopplade som dom ska, samt att dom inte sitter på "sniskan", var extra försiktig med fiberkabeln som kopplas in i "väggen" den är väldigt känslig så bruka inget våldstag när du kopplar in den. Samt kontrollera att alla inställningar är korrekt.

Kontakta i första hand Bredband2 för support på tel 0770 811 000
eller IT-Gruppen om felet inte ligger hos Bredband2