Förtroendevalda

Röbäckshus nr 3 Adress- och telefonförteckning 2022.
Delgivning: Alla medlemmar och övriga enligt listan. Anslås i tvättstugornas entréer.

 Styrelsen.

 Namn

Befattning

Skv.

Tel. 090

Tel. 070

E-post

Ulf Rönnlund

Ordförande

6

 

661 77 19

styrelsen@rbh3.se

Lisa Mannelqvist 

Sekreterare

44

 

332 63 59

mannelqvistlisa@gmail.com

Conny Fridlund

Kassör

56

 

281 75 11

connyfridlund@hotmail.com

Binyam Solomon

V  Ordförande

22

 

073-713 11 60

binsol2727@gmail.com

Ylva Hellman

Riksbyggen

 

15 96 13

 

Ylva.Hellman@riksbyggen.se

Styrelsesuppl.

Maria Svedelius

Suppl.

48

 

274 98 37

mariasvedelius@live.se

Hans Göran Lindberg

Suppl.

86

 

600 07 08

hansgorans@telia.com

Oskar Sköld

Suppl.

50

 

076-841 61 41

oskar.skold@gmail.com

Patrik Andersson

Riksbyggen

 

15 96 02

 

patrik.andersson@riksbyggen.se

Revisorer.

 Helena Berglund Revata Revision

Aukt. rev.

 

18 31 20

 

helena.berglund@revata.se

 Lars-Mikael Åhlander

Revisor RBH3

76

 

Lars.ahlander@rbh3.se

 Martin Jonsson

Revisor Suppl.

44

 

 

martinjohnsson@hotmail.com

Valberedning.

Erika Holmberg

Sammank.

24

 

350 42 47

Irran_erika@hotmail.com

Sven-Göran Bergstrand

 

 

 

073-076 39 28

 

IT-TV gruppen.

 Ulf Rönnlund

 

6

 

661 77 19

styrelsen@rbh3.se

 

 

 

 

 

Riksbyggen.

Felanmälan

Dag och Natt

 

0771-

860 860

fastighetsservice@riksbyggen.se

 

OBS Viktig!                                                                                                                                                                                    

Fel som bedöms vara akut och inträffar efter arbetstidens slut bör av brh. felanmälas om det innebär fara som kan påverka personer och/eller påverka vitala delar i fastigheten. Brh. bör noga bedöma om felavhjälpning kan vänta tills påföljande arbetsdag, Vid fel under icke arbetstid kallar Riksbyggen ut Securitas beroende på felets art.Vi har kontr.taxa med Securitas och dom tar ca 1800 kr för en utryckning som tar ca 2 timmar. det finns således anledning att noga pröva behovet på felavhjälpning under icke arbetstid                                               
Om du inte kommer in i din lägenhet för att du glömt eller tappat nyckeln finns möjlighet att anlita Securitas mot avgift. Den får du betala direkt till Securitas. Fastighetsskötaren har inte tillgång till huvudnyckel tel. Securitas 010-470 10 00.

Lägenhetsnyckeln passar till ytterdörren in till gymlokalen.                   
Tänk på att vara ute i tid om ni ska låna lokalen där man måste ha nyckel för att kunna använda,

Speciellt när det är lov,jul,nyår och semestertider då det kan hända att nyckelansvariga inte är hemma lika ofta. 

OBS! Nycklar till lokalerna får endast lånas av resp. bostadsrättshavare som också ansvarar för att anslagna regler beaktas.