Förtroendevalda

    

Röbäckshus nr 3 Adress- och telefonförteckning 2019.


Styrelse  
Namn Befattning Skv. Tel. 090 Tel. 070 E-post
Anna Cederblad
Ordförande
46
  381 77 11 anna.cederblad@live.se
Maria Svedelius Sekreterare
48
    mariasvedelius@live.se
Conny Fridlund Kassör
56
  281 75 11 connyfridlund@hotmail.com
Erika Holmberg V Ordförande
24
 

350 42 47

irran_erika@hotmail.com
Johan Bergström Riksbyggen     345 96 47 johan.x.bergstrom@riksbyggen.se
Styrelsesuppl.     
IngaLill Granström Suppl.
72
  073-065 97 24 ingalill.granstrm963@gmail.com
Nils Albertsson Suppl.
20
  076-677 31 73 nisse.albertsson@hotmail.com
Ulf Rönnlund Suppl.
6
  661 77 19 ulfgsr@rbh3.se
Rebecca Raneblad Suppl. RB
  15 96 16
  rebecca.raneblad@riksbyggen.se
Revisorer    

Helena Berglund Revata Revi

Aukt. rev.

18 31 20   helena.berglund@revata.se
Lars-Mikael Åhlander
Revisor
76
    Lars.ahlander@rbh3.se
  Rev Suppl.

   
Valberedning
Anita Berg Sammank.
10
  076-800 05 22 amberg50@hotmail.se
Sven-Göran Bergstrand  
34
468 23 073-076 39 28
sg.bergstrand@rbh3.se
IT-TV gruppen
Ulf Rönnlund
 
6
  661 77 19 ulfgsr@rbh3.se

         
Riksbyggen
Felanmälan    
0771-
860 860
fastighetsservice@riksbyggen.se

OBS Viktig!

Fel som bedöms vara akut och inträffar efter arbetstidens slut bör av brh. felanmälas om det innebär fara som kan påverka personer och/eller påverka vitala delar i fastigheten. Brh. bör noga bedöma om felavhjälpning kan vänta tills påföljande arbetsdag, Vid fel under icke arbetstid kallar Riksbyggen ut Securitas beroende på felets art.

Vi har kontr.taxa med Securitas och dom tar ca 1800 kr för en utryckning som tar ca 2 timmar. det finns således anledning att noga pröva behovet på felavhjälpning under icke arbetstid.

Om du inte kommer in i din lägenhet för att du glömt eller tappat nyckeln finns möjlighet att anlita Securitas mot avgift. Den får du betala direkt till Securitas. Fastighetsskötaren har inte tillgång till huvudnyckel tel. Securitas 010-470 10 00.

Nycklar till:

Festlokalen: Avgiften är 100:- per påbörjat dygn. Kom ihåg att det är viktigt att vi städar efter oss för allas trivsel. Bastun: Antingen bastar man för 25:- per gång, alternativt kan man hyra en egen nyckel. Det kostar i så fall 300:-/år, och debiteras via månadsavgiften.Gymlokalen kostar 100/mån och Hobbylokalen lånas gratis.
Nycklar till lokalerna lånas av Erika Holmberg på 24:an, alternativt Inga-Lill Granström på 72:an. Kom ihåg att lämna igen nycklarna direkt. Debiteringen kommer att fortlöpa så länge ni har kvar nycklarna.

Bokning sker på anslagna listor i entrén till tvättstuga 2 och i entrén till Gym/ bastun.Sängar och madrasser för 2 personer finns att låna. Lägenhetsnyckeln passar till ytterdörren Motionslokalen.Tänk på att vara ute i tid om ni ska låna lokalen där man måste ha nyckel för att kunna använda,Speciellt när det är lov,jul,nyår och semestertider då det kan hända att nyckelansvariga inte är hemma.

OBS! Nycklar till lokalerna får endast lånas av resp. bostadsrättshavare som också ansvarar för att anslagna regler beaktas.

Angående hyra bilplatser,reparationsfonden,hyresavier ring 0771-860 860

Styrelsen