Felanmälan

 

Fastighetsskötsel

Vi anlitar Riksbyggen för fastighetsskötseln. Fel anmäls till Riksbyggen: Tryck på bilden eller ring
.

Akuta fel under icke arbetstid, Securitas: tel. 090-77 69 50


Vid felanmälan via telefon Tänk på att lämna följande uppgifter:

Fullständig adress:
Telefonnummer
Lägenhetsnummer
Felets art
Datum för anmälan
Ansvarsområde

Vi har kontrakt med Riksbyggen. I kontraktet ingår en detaljerad beskrivning av arbetsuppgifterna för fastighetsskötseln.

Uppstår frågeställningar om vad kontraktet omfattar kan någon i styrelsen kontaktas för upplysning.

Snöröjning och sandning

Riksbyggen upphandlar snöröjning och sandning för föreningens räkning.
Avrop sker enligt Riksbyggens rutiner.

Då föreningen är juridiskt ansvarig i händelse av olycka t.ex. vid dålig sandning har föreningen noga beskrivit föreningen krav i ett tilläggsbrev till Riksbyggen.

Upplåsning

Upplåsning av lägenhet utförs i fortsättningen endast av Securitas mot en avgift som betalas av brh.