Boendepärm

 

Filerna är i PDF format så du måste ha Adobe Acrobat Reader installerat för att kunna läsa informationsbladen.
Acrobat Reader finns här:


Innehållsförteckning
Innehållsförteckning
 
Flik 1
Att bo i bostadsrätt
Vår förening, parkeringar, utemiljö, lägenheter, trafik
Flik 2
Ekonomisk förvaltning
Föreningens årsredovisning
Flik 3
Fastighetsskötsel
Fastighetsskötare, felanmälan, ansvarsområden, snöröjning, sandning
Flik 4
Förtroendevalda
Styrelsen, IT-gruppen m.m.
Flik 5
Gemensamhetsutrymmen
Tvättstugor, samlingslokaler, matkällare, bastu, cykelförråd, soprum.
Flik 6
Kartor
Karta över vårt bostadsområde, beskrivning av kv. Vävaren.
Flik 7
Närområde
Skolor, mat, butik, föreningar, kommunikationer
Flik 8
Riksbyggen
Förvaltare, ekonom m.fl
Flik 9
Stadgar
Riksbyggens stadgar för bostadsrättsföreningar
Flik 10
Säkerhetsfrågor
Brandskydd i hemmet, förvaring av brandfarliga varor
Flik 11
Teknisk förvaltning
Undercentral, fjärrvärme - bilaga 1
Flik 12
Tekniska beskrivningar
Köksblandare, duschblandare m.m.
Flik 13
Trivselfrågor
Husdjur, städfixardagar, miljöfrågor
Flik 14
TV & IT
Kanalplan, Internet med tillhörande ordningsregler
Flik 15
Underhållsfrågor
Vem svarar för underhållet? Ansvarsfördelning
Flik 16
Ventilation i lägenhet
Skötselinstruktion för ventilationsaggregat i kök
Flik 17
Informationsblad
 
 
Infoblad 2 2008
Infoblad 1 2008
 
Infoblad 4 2007
Infoblad 3 2007
Infoblad 2 2007
Infoblad 1 2007
 
Infoblad 4 2006
Infoblad 3 2006
Infoblad 2 2006
Infoblad 1 2006
Infoblad 4 2005
Infoblad 3 2005
Infoblad 2 2005
Infoblad 1 2005
Infoblad 4 2004
Infoblad 3 2004
Infoblad 2 2004
Infoblad 1 2004
Infoblad 4 2003
Infoblad 3 2003
Infoblad 2 2003
Infoblad 1 2003